Neas holdt på å skifte ut en stolpe ved Vanndamman i dag. Stolpen var i korteste laget, slik at ledningene hang for nær vegetasjonen.
neka
Ny stolpe er kommet opp og er vel rundt 2 meter lengere. Den gamle var helt tilvokst til toppen med eføy, og karene holdt på en hel dag for å fjerne dette med skjorareir øverst..
neka 2
Slik så stolpen ut i mange år. Litt spesielt da. Skjora i toppen må finne ny reirplass i mars.