Det er skrint med guttter å se i bunkere nå til dags. Unntaksvis er det  noen som er og utforsker disse byggverkene fra krigstiden. På haugen nord for skolene på St.- Hanshaugen står en betongkloss hvor to karer holdt på forleden.
wbr 1
Kristian Nielsen (t.v) og Mathias Thoresen var oppe på det som het "Lytta" før i tiden. De trodde det hadde vært en kanon her, men det har det nok ikke.
wbr 2
Litt bål ble det også tid til på betonggolvet inne i bunkeren. Det hører vel med i denne årsklassen. I allefall hørte det med da unger vokste opp før dataalderen.
wbr 3

wbr 3
Her et bilde av denne lokale "Lytta", opprinnelig Würzburg Riese 214 radar. Det var en 15 tonns parabolantenne med søkesystem som rakk ca. 70 km etter fiendtlige fly. Den kunne dreies 360 grader. Tyskerne (Luftwaffe) hadde to slike her i området. Den andre stod ved Kirkelandet gravsted der også sokkelen ennå står støtt.