I stormene før jul er det litt av hvert som er gått tapt. Denne abeidslua fra en ansatt på Tor Sevaldsen Konditori A/S lå ved Coop på Kårvåg, og ble hengt opp godt synlig. Ultralokal sak, men det får så være.
baardseng