Saken om arbeidstvisten mellom brannmannskapene og varabrannsjefen Torbjørn Sagen er løst ifølge kommunens nettider. Sagen har takket ja til nyopprettet stilling, og  tiltrer 6.februar som beredskapssjef for Kristiansund kommune.
tbs 1
Torbjørn Sagen blir ny beredskapssjef i kommunen.

Sagen sier til Brunsvikanet at han er fornøyd med vilkårene i den nye stillingen. Noe mer vil ikke han uttale seg om, men ser fram til å starte med blanke ark i nytt arbeid. Etter det Brunsvikanet har undersøkt ligger det viktige oppgaver foran han i totalberedskapen i kommunen. På bakgrunn av det som har skjedd som terror og ekstremvær og alle følger av dette, blir det  svært viktig å holde tritt med beredskapsplaner. Stillingen omfatter mest sannsynlig arbeid opp mot lovhjemler, Fylkesmannen, blålysetater, oljevernberedskap, institusjoner, strømberedskap  og brannberedskap i kommunen. Slikt sett vil den nye stillingen stå over brannsjefen i kommunen. Det er første gang det opprettes en egen beredskapsjef i Kristiansund kommune. Sagen har vært ansatt  som varabrannsjef i brannforebyggende avdeling i brannvesenet fra vinteren 2007.