KBBL har inngått samarbeid med en privat grunneier av et område ved sjøen i Storskarven i Brunsvika med tanke på utviklig til boligformål. Området ligger vest for industriomådet til ex entrepenørfirmaet Bjørn Aasprong. Fra før er det bestemt at Assprongs eiendom blir bebygget med 22 leiligheter, og alt skrotet pog gamle bygg skal saneres vekk.
kbb 1
Det er dette området KBBL har inngått samarbeid med grunneieren om, og det ligger på sørsiden av Brunsvika.
kbb 3
Litt foto fra luften viser området og bergene bedre. I bakgrunnen Aasprongs murbygg og gamle hus som er overtatt av Quartett Eiendomsutvikling i Trondheim. Det blir spennende å se hva som skjer med bergene her nærmest.kbb 4
Ifølge generalplankartet  for Kristiansund går det klart fram at området er til boligformål.


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her