Det foregår riving av et hus på St.hanshaugen fredag forniddag. I forbindelse med utvidelse av Bunnpris må dette huset vekk.


haus  1
Med dagens maskiner er det ingen kunst å jevne et hus med jorden.(Foto: Kjell Andersen)
haus 2
Huset har adresse Shjetnansgate 23 eller 25. I bakgrunnen Bunnpris ex Klinge matsenter som skal utvides. Dette ble bygd i siste del av 1960 årene.(Foto: Kjell Andersen)