En fastlandsforbindelse for Aukra og det enorme gassanlegget Ormen Lange på Aukra hadde vel vært gjort i en "håndvending" sammenlignet med andre prosjekter. For det er ikke langt over til fastlandet. Det er flere som tar til orde for tunnel mellom Tornes og Aukra. Egentlig merkelig at dette ikke er kommet i havn på et langt tidligere tidspunkt.
tor 1
Det er ikke langt over til Aukra og Ormen Lange anlegget som fortsatt ligger på en holme og all transport må gå med ferge eller båt akkurat som i fjordadampernes tid. En gåte etter vår mening at der ikke er kommet krav om tunnel til fastlandet for lenge siden.
tor 2
Her er det 1,6 km over sundet til Aukra. I forbindelsen med Møreaksen vurderer et av alternativene en hengebru med hovedspenn 1380 meter her.

tor3bb
Her er korteste og billigste løsning for vei fra Aukra og Ormen. Flere har tatt til orde for dette i forskjellige fora. En E 39 løsning til Tornes og videre gjennom Fræna til Eide og Storlandet høres fornuftig ut. Da vil Molde slippe all gjennomgangstrafikk  i byen; for det vil igjen i sin tid utløse krav om bytunnel der. Alternativet med bru over Julsundet lengere inn er så kostbart og er i grenseland hva konstruksjon kan tåle skriver vegvesenet i utredningen.