Det er litt av en arbeidsplass under bruene på Atlanterhavsveien i dag. Vinden har økt fra nordvest, og sjøen begynner å blir grov i det strømfulle sundet.
arb 1
På en plattform her har folk holdt på med arbeid i dag. Man skal ikke " dætta på sjøn" under slike forhold.
arb 2 li