Hustadmarmor i Elnesvågen er den største og mest moderne produsent av tilsetningsstoff til papirindustrien i verden. I 2007 ble det produsert 3 millioner tonn. Foretaket startet i 1948,og har utviklet seg i etapper opp gjennom årene. I dag hentes kalkstein fra både lokale dagbrudd i Eide og fra eksterne leverandører blandt annet i Kjøpsvik i Nordland for bearbeidelse i Fræna.
elnes 1
CSL "Trimnes " lå ved det svære lasteanlegget i Elnesvågen i løpet av helga. 99,8 prosent av produktene går til papirindustrien, og nesten alt er eksport.
elnes 2v

Hustadmarmor har vokst fra å produsere 20 000 tonn i 1959, 100 000 tonn i 1985 til 3 millioner tonn i 2007. Fem milliarder kroner er investert i prosessanlegget i Fræna siden starten i 1978. I tillegg er det investert 1,5 milliarder kroner i 20 tankanlegg ute i Europa og 2,5 milliarder kroner i skip som frakter produktene ut til kundene.