Redningshelikopterne av Seaking-typen er så omfattende vedlikeholdsmessig at 330 skadronen ber om ytterligere teknisk personell for å ha maskinene operative. Seaking ble anskaffet i 1973, og har i 2012 omtrent 40 år i luften. Et utvalg er nedsatt for å se på muligheten for anskaffelse av nye maskiner. Dette er antydet skal skje innen 2020.
sea king
I løpet av 1973-2012 er to helikoptere mistet i ulykker. Det er 12 maskiner i beredskap kysten rundt, men det kreves et stort vedlikehold for å ha de klare til enhver tid. Nærmeste base for vårt distrikt er Ørlandet. Her fra et søk ved Karihola/ Brunsvika/ Klubba for en tid tilbake.