Felles nødnummer for politi, brann og ambulanse skal nå prøves ut i et område i Norge skriver NRK. I Drammen skal alle nødetat-telefoner samles i en sentral som et prøveprosjekt på lik linje som 911 i USA. Prosjektet går ut på å samle alle 3 telefonnummer (110-112 113) i et felles som er 112. Brunsvikanet har hatt en spørreundersøkelse over tid , der over 85 % mener at et felles nummer er å foretrekke. Et felles nødnummer er også etter vår mening absolutt forenklende for befolkningen å forholde seg til.
aale 1
Fra 110 sentralen i Ålesund som mottar brannmeldinger i Møre og Romsdal og som har vært i drift en 10 års periode.