Det går framover med boligfeltet i Øksenvågen på Averøya. Det bygges veier og legges vann, avløp og strøm. Et par hus er faktisk under bygging. Feltet skal inneholde 30 boliger, og er ikke lange biten unna byen.
oek 1
Del av feltet ved Lille-Øksenvågen med utsikt mot Stavnes Fyrstasjon og Myra/ Brunsvika i byen på andre siden av sundet.
oek 2
Også her ovenfor brygga i Øksenvågen er det tomter. Prisene varierer for byggeklare tomter fra 600.000 kroner til 1, 2 millioner. Selvfølgelig skal en gammelkar ha uttalt: "Ska dæm ha een million fær sa gammel bærgå" .
oek 3
Intet å utsette på¨havutsikt fra dette huset som er under bygging. Det skal være 13 tomter av 30 som er solgt. Også folk fra byen har meldt sin ankomst får vi høre i fiskeværet Øksenvågen.
oek 4
Det er flott kystnatur i det gamle fiskeværet i nærheten av det nye boligfeltet.
oek 5
Folk har god tid til en prat her ute. F.v Grete Holmen, Reidun Brandvik og by-kar Bjørn Ove Angvik. Damene var glad nyfeltet ikke kom helt inne i gammelbebyggelsen, og synes det er "frøktelé" lettvint med tunnelen til byen. 12 minutter til arbeidet i byen bruker Grete Holmen forteller hun.
oek 6
Her ligger boligfeltet i idylliske Øksenvågen-området. (Foto: FINN EIENDOM)