Vi koster på en egenprodusert reklame for Mercury. En skummel herremann å dra ut på havet med.Helt siden 1971 har undertegnede hatt mange slike motorer, og alltid har det bydd på overraskelser.Her fra fredag 24.februar 2012.
mercur*