Da kommer det bakeri og kafé i ABC senteret på Bruhagen igjen etter at driften ble lagt ned før jul. I Mellomtiden har det eksistert en selvbetjeingslkafé i gangen på senteret, som selvfølgelig ble kalt Kafe Gangen. Nå kommer Lady´s Bakerikafé og tar opp driften etter Tor Sevaldsen.
kafe 1
Venter på at det kommer bakeri med kafé: Fra venstre Inger Flemmen, Eli Flore, Randi Brandvik og Lillian Mjønes Berget.
kafe 2
Kafé Gangen slik den har eksistyert nå i et par måneder satt i  scenen av Eva Lervåg i parfymeriet .
kafe 3
Turid Ellingvåg (t.v) overrekker blomster til Eva Lervåg for tiltaket ute i gangen på ABC senteret.
kafe 4
Alltid  noen som har tatt seg tid her til en prat og litt slarv " ti bøgden".
kafe 5
MX sport på Bruhagen legger ned, og alt er nedpriset 30 % i første omgang. Sportsbutikk har det vært her i 7 år i senteret , men det var ikke  lønnsomt å drive. Mange fine kvalitetsvarer her. Mulig kupp.