Her ligger etterlatenskaper fra 2. juledags-orkanen"Dagmar" i fjor. Denne 17 fots Selco-båten lå og ble ødelagt et stykke ute i Brunsvika, og havnet som alt annet helt innerst i fjæra. Og den ligger visst godt.
dagmarbaat