Vi får stadig spørsmål om Lasken, den tidligere mye benyttede badestranda og friområdet 300 meter utenfor Atlanten videregående skole. Etter det vi fikk høre i dag, har kommunen ekspropiert dette området med naust, strand og laksenotrettigheter. I fjor var det dugnad på det gamle nauset, men det må vi si har " fått det " for evig og alltid. Arbeidet med å samle stein i fjæra har sjøen dradd utover i vinter.
lask 1
Mange bruker Lasken til utfart. Her i finværet fredag . Råtten material fra naustet ble tatt vekk av skolene i fjor, men ligger der ennå. Gamle Kripos har satt opp livbøye.
lask 2
Havet har i vinter sendt på land flere tonn med tare på land. Mange etterlyser en plan for å få skikk på denne perlen ute i Folkeparken.