En båt fra Bremsnes båtbyggeri levert i 1969  har vært i havna en tur. Båtbyggeriet blei starta opp i 1914 av Olav Dahlen sin bestefar, Oluf Dahlen. Olav begynte å arbeide i bedriften i 1941. Da var det hans far, Jakob, og bestefar som dreiv. Sjøl tok han over drifta midt på 50-tallet. Antall ansatte har variert, men på slutten av Olav sin tid var det, foruten han selv, to ansatte.
dahlen
"Røstværing" fra 1969, bygd ved Bremsnes båtbyggeri Kristiansund.( fra Hans Petter Tysnes)Øystein Røymo på Røst eier den flotte trebåten.

Det er hans sønn Jakob Arne Dahlen og Torvald Strand (f. 1932). Torvald starta i bedriften i 1954, mens Jakob Arne har arbeidet periodevis i båtbyggeriet fra 12-13- års alderen. I to perioder på dette prosjektet har en annen av båtbyggeriets veteraner også vært med, Kristoffer Gjøten (f. 1922). Han har arbeidet like lenge som Olav i båtbyggeriet. Bremsnes Båtbyggeri drives i dag av Jakob Arne Dahlen. Faren, Olav Dahlen, dreiv fortsatt båtbyggeriet på det tidspunktet da dokumentasjonsprosjektet ble gjennomført. Bremsneskrysseren ble bygd ved Bremsnes Båtbyggeri fra midt på 50- tallet til 1984, og typen har vært brukt i kystfiske langs hele norskekysten. Den er hovedsakelig bygd i størrelser mellom 40 og 50 fot. Til å begynne med var det line og garn som var de vanligste driftsmåtene på disse båtene. Utover på 60-tallet begynte det også å bli vanlig med reketrål og snurrevad. Dessuten er det bygd en del båter for drift med snurpenot.Bremsnesbåtene er kjent for å være gode og trygge båter. En fisker omtalte den som "fiskerens Mercedes".Båtbyggeriets merke i baugen er en torsk og en angel. For at de ikke skulle tæres, ble merkene fornikla. Disse blankemerkene ga opphav til at bremsnesbåteneogså går under navnet "Sølvfisk".BREMSNES KRYSSEREN