Det har vært trøbbel med vannansamling i kjellerne på Kapellet på Kirklandet over tid. Nå blir det tatt tak for å lede vannet vekk i rørsystemet som skal finnes her. Det har stått elektriske nedsenkbare pumper i vannansamlingskummene inne i bygget i lang tid. Forhåpentligvis vil dette nå blr rettet på.
ant 1
Det skal finnes et gammelt rørsystem for drenering som man vil koble seg på for å bli kvitt problemene. (Foto: Jarl A. Røbech)
ant 2
Hvor langt en må grave for å finne de gamle dreneringsrørene er usikkert. (Foto: Jarl A. Røbech)