Kontainerskipet "Celine" som står på grunn ved Måløy, hadde ikke los ombord ifølge miljøstiftelsen Bellona. De er sterkt kritisk til hvordan Kystverket forvalter losordningen med dispensasjoner, og utrykker at det er stor sannsynlighet at skipet ikke ville ha grunnstøtt med los på bruen. Bellona mener at det er 5 ganger sikrere at alt går bra i seilasen hvis det er satt los på . Også Norsk Losforbund er kritisk til at det ikke var losmannskap ombord, og har tidligere også sagt at havarier er å forvente.
celin bn
Uten los på brua er havarier som med "Celine" å forvente mener Losforbundet og Bellona. Her skipet ved seilas utenfor Averøya.
Det lekker ikke tungolje fra skipet, og bergningsselskapet vil begynne å tømme dette for olje på mandag. Det er ikke lengere fare for at "Celine" skal synke. Farvannet er innenskjærs. "Celine" eies av et tysk selskap.