Redningsbøya på Revhammeren, eller rettere sagt stativet har "fått det" i løpet av stormvinteren. Mest sannsynlig skjedde dette 2. juledag. Bøya ute ved Kårtjøinna (Trekanten) i Karihola er satt opp med vinden og står like fint.
boey 2 a
Gamle Kripos-gjengen satte opp denne på Revhammeren i fjor. Etter det vi hører skal de ta en runde og få sett etter bøyestativene når det blir mere  vår på bjerget.
boey 1
Merkelig nok er selve bøya å finne her ennå utpå Revhammarn.