Fersk torsk er saker. Etter uvær og landligge noen dager, var tilgangen på ferskfisk bra ved Fesktrappa i havna i dag. Mye folk var nedom for å sikre seg et måltid eller flere.
fintoitr
Alf Hannasvik på sjarken"Olagutt" kunne tilby fin torsk i dag. Bjørn Sivertsen var nedom og sikret seg ferskfisk.