Ferga som trafikkerte strekningen Smøla- Kristiansund ble solgt ut av MRF i 1962 . Den het "Valldal" og gikk fra byen til Smøla i tidsrommet 1950 til 1962. Den var bygd som minesveiper i Kanada i 1943, men ble ombygd til bilferge rundt 1948 av norske interesser.
edoe bn sm
"Valldal" var 41 meter lang, og la seg voldsomt over når den svingte. Det hendte at lastebiler veltet ombord unde manovrering. Etter å ha vært i svensk og finsk eie en tid ble den kjøpt av et selskap som skulle bruke den som offshorefartøy på Beryl-feltet på engelsk sokkel. Et fransk og belgisk selskap stod bak. I 1972 ble den ombygget og fikk navnet "Compass Rose III". 7 april 1975 ble all kontakt med skipet brutt, men det ble ikke satt igang søk før den 15. april. Da hadde fiskere allerde dagen før funnet en omkommet tilfeldigvis i området. Intet ble funnet, og de 18 mannskapene ombord kom bort. Ingen var norske.
edoe 3
Stedet der den gamle smølaferga gikk ned på 100 m dyp er nå kjent.
edoe 2
Bilde av "Valldal" havna i Kristiansund i 1950 årene var et kjent og kjært innslag i nordmørsbyen.
edoe 5
Her er "nyferga" BF "Smøla"som kom i Smøla-ruta fra 1959 til 1967. Da ble den solgt til Færøyene . (Foto Eiliv Eines)