Jeg kom over noen eldre ur på en auksjon i Trøndelag som jeg kjøpte. Bak på den ene klokken  står det "No. 8 Tolåsenga ( ? ) 25/4." resten har jeg problemer med å tyde. Så jeg lurer på om noen kanskje vet hva dette står for, om det var tilhørende et gammelt gårdsbruk el. liknende, skriver Siv Anette Bolgnes til BN.
tollaas
 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her