I morgen kommer representanter fra Riksantikvaren til Kristiansund for å synfare damptråleren "Borgenes" som ligger på Hjelkremkaia. Foreningen Stiftelsen "Borgenes" har strevd i i alle år for å få midler til prosjektet. Intensjonen med fartøyvern i Norge er ifølge RA at ..(..) Det statlege ansvaret og engasjementet for fartøyvernet er først og fremst å ta vare på eit utval fartøy som er representative for den norske, maritime kulturarven. Dette mener stiftesen ikke er overholdt siden 1996/ 1998 da denne siste sidetråler i Norge ble funnet i Stokksund og Miljøverndepartementet bevilget midler for at den kunne hentes og slepes til Kristiansud.
borg 96 a
"Borgenes" har ligget ved Hjelkremkaia siden 1998, der stiftesen har prøvd så godt de har kunnet å holde forfallet i sjakk. Etter det BN kjenner til vil en på møtet med Riksantikvaren onsdag gjøre kjent at hvis det ikke tas en avgjørelse om bevaring , er det ensbetydende at "Borgenes" blir slept bort og hugget. Det skal ikke være noen annen utvei slik som situasjonen er nå. I en periode på 15 år siden hjemreisen er det bevilget rundt  1, 5 millioner fra sentrale vernemyndigheter til prosjektet, noe som ikke monner i det hele tatt for et prosjekt av en slik størrelse ifølge de som har tatt vare på skipet.( Foto: Bjørn Ove Angvik)
borg 96 b
Sidetråleren "Borgenes" slik den ble funnet i Stokksund nordpå i 1996.(Foto: Stiftelsen for tråleren )
borg  42
"Borgenes" så slik ut under krigen. Den var bygd i Canada som krigsfartøy  i 1942, men ble ført til Europa og ombygd til fiskefartøy. Som tråler drev den godt fra 1947 til 1956 da den grunnstøtte kraftig på Hitra, noe som ble dens bane. Hva som nå skjer er uvisst, men det skal knytte seg en viss spenning når Riksantikvarens Fartøyvernavdeling ankommer Kristiansund i morgen.( Foto: Stiftelsen "Borgenes")