M/K FRIMANN – fra kondemnering til bevaring har Fredrik Aandahl satt som tittel på minikåseriet som han i kveld vil holde under medlemsmøtet i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre. ”Frimann” ble bygget i 1920 ved Styrk Winsents Båtbyggeri i Fana ved Bergen. Opprinnelig var fartøyet rigget som galeas og var brukt til kystfiske. Rundt 1950 kom fartøyet til Nordmøre og Aure og ble ombygget til reketråler. ”Frimann” ble senere solgt til Frei og gikk også her som reketråler. 11. november 1985 ble ”Frimann” kondemnert.
fruimann st

Fredrik Aandahl tar medlemmene gjennom prosessen fra kondemneringen og fram til slik ”Frimann” framstår i dag. I denne prosessen er det nedlagt mye dugnadstid. Bildet er fra  Talgsjøen.

Mange av leserne har nok stoppet opp foran ”Frimann” som har sin faste stasjon ved Mellemverftet. En del av foreningens medlemmer har også vært på tur med ”Frimann”.Sommeren 2003 deltok flere medlemmer av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre på en båttur i Kristiansundsområdet.
frimann 1
Arbeid med klyverbom på "Frimann". Alltid mange karer tilstede når det gjelder gamle båter. F.v Helge Hegerberg, Alf Kvalvaag, Arnt Gjerde og Kristian Johansen.

Fredrik Aandahl stilte da ”Frimann” til disposisjon mens Svein Storvik stilte med m/k ”Normann”. M/k ”Normann” er opprinnelig ”Presteskøyta III”. Det var i 1949 at J. M. Kleivset Båtbyggeri bygde og leverte tre ”presteskøyter”, bestemt for bruk av prester i Nord-Troms og Finnmark. Etter minikåseriet kan medlemmene få med seg årsberetning, regnskap, valgkomiteens innstilling og de øvrige dokumentene som skal behandles under foreningens årsmøte 12. april.