De gamle bildene med en fyrstasjon ble gjenkjent av veldig mange lesere fra inn og utland. Man trodde det var Kvitholmen, men det er nok Kyrhaug fyr også kalt Tyrhaug (?)ved Smøla i Trondheimsleia.
khgfrvesen
Tor Magne Tyrhaug:

Hestskjær ??????????????????

Nesten en fornærmelse, nei da, dagens bilde er Tyrhaug fyr.............. min nærmeste nabo, og arb.plass tidlig på 60-tallet.
Bygget og tent i 1839, ombygget til nuværende tårn i 1890 årene, siste ombygging, modernisering og automatisering i 1962-
1963. Avfolket i 1965..............................   Nå er den "hytte" for en kjent "Smølapensjonist"................
God påske...... Mvh.  Tore på Gran Canaria.