Norwegian sin rute fra Gardermoen til Årø i Molde ble forhindret å lande på grunn av snøvær i dag tidlig. Ombord var det mange passasjerer som skulle til Nordmøre, men flyet gikk til Vigra. Etter det vi forstår har ikke landingsgodkjenning for Kvernbverget. Også andre fly i Molde ble forsinket.
vigra boeing
Norwegianflyet landet her på Vigra da Årøluftrommet var tettpakket av snøvær. 3 busser ble satt opp for å skysse passasjerer til Romsdal og Nordmøre.