Redningsskøyta "Ragni Berg" som kom til Kristiansund for en tid siden for å gjøre tjeneste som losbåt, er tatt ut av tjenesten grunnet at den 20 år gamle båten ikke er funnet formålstjenlig og at ikke HMS regler kan følges. Dette fører til endel omrokkeringer i Redningsslskapet. Selskapet har fått anbudet om loskjøring av Kystverket etter at alle de vanlige losbåtene ikke skal være i drift fra klokken 22 til 06.
era 1
"Ragni Berg" er tatt ut av lostjenesten etter kort tids drift.
era 2
"Erik Bye" ( til høyre) er gått til Fillan på Hitra for en periode. Det er nå "Sundt Flyer" som har hatt stasjon på Hitra at Redningsselskapet nå bruker som losbåt om natten med base i Kristiansund.
era 3
Innen losbåtmannskapene  stiller man seg undrende til at den flotte nye Los 120 ikke skal betjene sjøfarende hele døgnet slik de alltid har gjort.
era 4
Etter det vi hører skal "Eril Bye" sendes nordover med tiden, og at  "Oscar Tybring" i Skomvær-klassen med stasjon på Træna skal flyttes til Kristiansund.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her