En oversikt fra Menighetsbladet over de som er gått bort de site måneder.
nmh 2 bn
nhm 2