Da er det kommet en oljerigg inn i fjorden nordøst for Kristiansund igjen. Den var fulgt av en skare med standbybåter.Riggen kommer fra Marulk ved Norne feltet.
riggkj
"Njord Viking" til venstre passet på ute i Griphølen. "Scarabeo  5" heter riggen her. I bakgrunnen vindmøllene på Smøla. (Foto: Kjell Andersen)
2006 scarab
"Scarabeo 5" har vært inn før. Her fra 2006 der den er på Vestbase. (Foto: Tom E. Felberg)