Orkanværet Dagmar 1.juledag i fjor laget armod for enkelte. Her på Skarvøya gikk det ut over Nordbrygga som ble svært mye skadet.
armod
Det var planer om å restaurere brygga, og det var bygd heis ned fra haugen for materialer. Man kan lese oppgittheten til de som står og betrakter verket.