Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre har nå gjennomført sitt årsmøte. Etter åpning og innledning ved formannen, Thor Olav Olsen, ble han også valgt som årsmøtets dirigent. Olsen ledet forsamlingen effektivt gjennom årsmøtesakene.

 Foreningen kan se tilbake på nok et innholdsrikt og spennende år. Gjennom året 2011 har mange interessante foredragsholdere stilt seg til foreningens disposisjon under de åpne møtene som har vært holdt i Odd Fellows festsal. Dette året har det i tillegg vært medlemstre i egne lokaler en gang i måneden, hvor det har vært minikåserier, primært med kåsører fra egne rekker.
sch 1
Det nye styret i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre. F.v John Kleivset, Jørgen Strand, formann Thor Olav Olsen, Ole Sager og Svein Ludvigsen. (Foto: Arnfinn Herkedal)

 

Ut over disse møtene har det vært gjennomført ekskursjoner til Averøy/Eide og til Valsøyfjorden/Otnes, ved begge ekskursjonene med innlagte kulturelle innslag og dyktige lokale guider. Foreningens julemøte ble gjennomført på tradisjonell måte andre torsdag i desember. Det har vært sterkt vekst i foreningens eget bibliotek, og mange medlemmer oppsøker dette på jakt etter maritim litteratur, Som vanlig er det temaheftet – sist år: ”Med klippfisk under lukene” – som er bærebjelken i foreningens økonomi.

 I november var det utstilling i Bystyresalen i Kristiansund. Nær på 1000 publikummere oppsøkte utstillingen ”Med klippfisk under lukene”. Utstillingen skal i framtiden ha fast plass i ”vaskehallen” i Klippfiskmuseet i Milnbrygga.
sch 2
Fiskesuppe fra Sjøstjerna er servert. F.h. revisor Magne Grav, formann Thor Olav Olsen og Fritz Kristiansen. (Foto: John Kleivset)

 Når det gjaldt valg skjedde disse i tråd med valgkomiteens innstilling. Thor Olav Olsen som formann ble valgt i 2011 for to år. Det øvrige styret er sammensatt av Jørgen Strand, nestformann, Svein Ludvigsen, sekretær, John Kleivset, kasserer og Ole Sager, styremedlem. Etter tre perioder i styret takket Arild Storvik for seg. Med Svein Ludvigsen inn som foreningens sekretær har nok gjennomsnittalderen i styret gått betraktelig ned.

 Åge Pedersen og Hans J. Larsen tar nok et år som vararepresentanter til styret. I ”kaffekomiteen” ble det gjenvalg på Asbjørn Hansen, Arnfinn Herkedal og Håkon Arnold Pettersen. Som vanlig ble det gjenvalg på Magne Johan Grav som revisor og Kjell Laugtug som vararevisor.
sch 5
Ex skipper Asbjørn Hansen ble attvalgt i Kaffekomiteen samt formann i valgkomiteen.(Arkivfoto Brunsvikanet)

 Som formann i valgkomiteen ble Asbjørn Hansen gjenvalgt og med seg har han Arnfinn Herkedal (gjenvalgt) og Håkon Arnold Pettersen (ny). Her ble Per Nesje valg som vararepresentant. På generalforsamlingen i ”morforeningen” Norsk Skipsfartshistorisk Selskap som avvikles i Farsund helga 2. og 3. juni innstiller ”Nordmøre” at Thor Olav Olsen blir gjenvalgt som hovedstyrerepresentant med Jørgen Strand som personlig vararepresentant.