I disse dager er det 100 år siden den fryktelige ulykken med "Titanic" i Atlanterhavet. Mindre kjent er kanskje at "Titanic" hadde 2 søsterskip, "Britannic" og "Olympic" av samme størrelse og tilnærmet identiske. En stund forut for Titanic-tragedien finner vi annonser for White Star Lines i avisene i Kristiansund, der en P. Reitan var agent .
dis 1
Avisannonse for Verdens største Dampskibe i Romsdalsposten i 1912-14.
dis brit
"Britannic" var søsterskip til "Titanic". Bygd 1916. 269 meter langt og 48000 t. Som lasarettskip under første verdenkrig endte også den på havets bunn i 1916 etter å ha gått på mine utenfor Hellas. 30 mennesker omkom.
dis olymp
"Olympic" var den tredje i Titanic-klassen i White Star Line bygd 1908. Var innblandet i større  kollisjon med krigskip og kollisjon med fyrskip. Overlevde begge kriger, og ble hugget opp i 1937.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her