Gammelbutikken på St.Hanshaugen er på det meste flyttet til brakkebutikken på baksiden. Folk fra Bunnpris har holdt på og bært ut varer på spreng. De skal åpne ondag morgen etter planen i sitt 100 m2 store foreløbige som også nå blir åpent på søndager .
bp 1
Det har vært litt av et drass når 3500 forskjellige varetyper skulle over veien på baksiden. Butikken i bakgrunnen, ex Klinge Matsenter fra 1966 skal jevnes med jorden. Nybutikken blir 1,5 ganger større enn den eksisterende.
bp 2
Gro Kondov (t.v) og Arnhild Røsand har strevd og var ganske sliten etter drasset .
bp 6
Her fra den midlertidige butikken i brakkene. Bunnpris St.Hanshaugen har 9 ansatte tilsammen.
bp 3
Butikksjef Randi Ersnes (t.v) ogdistriktsleder Bunnpris Nordmøre, Mona Fiske,  belager  seg på brakkeliv el halvårs tid.