Heimevernets innleide skip "Olav Tryggvason" kom til Kristiansund tidlig på morgenkvisten. Skipet er leid av Remøy Management og Remøy Shipping på Sunnmøre, og Heimevernet har inngått 15 års kontrakt med rederiene.
ot 1
"Olav Tryggvason" inn Sørundet ved 07 tiden i morges. Skipet er et av heimevernets mobile plattformer til støtte for sivile myndigheter i samfunnsfunksjoner. Bygd i Polen, er 49 meter langt . "Magnus Lagabøte" er et annet av disse skipene.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her