Man kan vel kanskje påstå det. Stedet Lille-Fosen (senere Kristiansund)  hadde siden midt på 1600-tallet vært ladested under Trondheim. Lille-Fosen hadde en strategisk beliggende havn i forhold til fjordbygdene ,og disse hadde en omfattende eksport av trelast til hollandske kjøpere. På Blakstad i Batnfjorden lå tollboden for Lille-Fosen i lang tid; kanskje 80-100 år. Oppe i dalen overfor Batnfjorden ble som mange andre steder all skog hugd ut og solgt til hollendere som kom med seilskip for å bringe tømmeret til Holland. De store byene der står på tømmer fra Norge, og den hollandske flåten på sent 1500 tallet/ tidlig 1600 ble bygd av tømmer fra Batnfjorden (og andre steder).
blakstad
Her på Blakstad i Batnfjorden var det stor tollvirksomhet med hollandske skuter lenge før det var noen virksomhet av betydning ute i Kristiansund.

Blandt annet nevnes en Peder Kjæmpe toller i Lille Fosen, bosatt på Blakstad i Battenfjorden i 1609. Oppe i dalen ble det laget en demning, slik at tømmeret kunne føres nedover Batnfjordselva ved behov. Oppgangsaga ble tatt i bruk på 1500 tallet drevet av vannkraft. Store mengder sagma ble funnet 3 meter nede i jorden under graving i Batnfjordsøra for en tid tilbake. Det har måtte ha vært store mengder tømmer som ble skipet ut. Etter at all stor furuskog var hugd ned, kom ikke naturen seg igjen. Jorden ble for sur, og ingen tre kunne vokse. Derfor er det snaut oppe på Åndal der det før var stor furuskog på 1500 tallet. Det regnes med at tollstedet på Blakstad startet rundt 1560. Hollenderne kom og betalte gjerne kontant for trevirket.
holl