Da blir det mulig å passere FV 64 "puinn veia" på Bruhagen etter at en undergang nedenfor Ebbelsvingen er omtrent ferdig. Med den økte boligbygging her i området og barns skolevei, kom vel dette i rett tid.
nav 1
Slik ble det her ved den tidligere lensmannsboligen på Bruhagen.
nav 2
Det er betydelig økt trafikk på veiene etter at tunnelen til byen kom sent i 2009.
nav 3
Også i svingene fra Bruhagen og sørover er det arbeid på gang på lange strekninger. Om det skal sprenges vekk fjell er ukjent. En ny rett strekning fra Bruhagen tvers over Torøya mot Hendamyra -Kårvåg, kalt Snarveien  er under utredning.


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her