Noen båt og skipsbilder i havna og periferte områder.

ivaa 1
Mange Fjord 1 ferger i Vågen for tiden." Tustna", "Tingvoll", "Veøy" og "Bolsøy"" skulle det være. (Foto: Kjell Andersen)
ivaa 2
Heimevernets "Magnus Lagabøte" ved Vågekaien.
ivaa 3
Fiskeri på Lauvøyfjorden på innsiden av AH veien. Det har vært drevet garnfiske her i hele vinter.
ivaa 4
Fra indre havn fredag. Bilferga "Halsa", kystekspressen fra Trondheim og "Edda Frende" ved Havneterminalen.(Foto: Kjell Andersen)