En person brak foten på Breilia i dag ved 17 tiden. Røde Kors hjelpekorps Kristiansund og Frei var nettopp kommet til huset på Goma fra et annet oppdrag da de måtte innover til Freiøya. De skulle bære den skadde ned, men det var ulendt og glatt så de bar har opp på Breilia i stedet og rekvirerte helikopter. Hjelpekorpset gjorde en bra jobb i terrenget her i dag.
heli 2
Den skadde løftes inn i ambulansehelikopteret på Breilitoppen på Freiøya. Derfra ble han fløyet til Kvernberget hvor ambulanse ventet. (Foto: Røde Kors hjelpekorps)