I rettferdighetens navn kan det opplyses at det viste seg at det var en fillefeil i den berømmelige Mercuryen vi strevde forferdelig med etter jul. Det var etter orkanen Dagmar rett etter julaften at den slo seg alldeles vrang.
mercf
Rust og korrosjon inne i en stoppknapp som aldri har været brukt foran  på styrehåndtaket var feilen. Her var det overslag mellom kontaktene. I dag ble hele stasen fjernet og motoren startet og går som i smør. Ser man det !