Alle 33 leiligheter i Måseveien-blokka får nå direktevarsling til vaktsentralen på brannstasjonen. Tidligere er det bare i korridorene utenfor boenhetene som har hatt slik varsling.
blok m1
Folk fra Tingvoll elektro er i full gang med monteringen. Det blir sirene i røykmelderen, slik at hvis det begynner å brenne vil alle andre leiligheter ble varslet samtidig med brannvesenet.
blok 2
27.mai 2009 oppstod kraftig brann i en av leilighetene, der beboerne ble i all hast evakuert ut grunnet røyk.
blok 3
Slik så det ut  på kjøkkenet der brannen oppstod. At det nå monteres meldere inne i leilighetene , er et svært positivt tiltak av styre og stell i borettslaget.