I dag ble den nye kaia i Vikanbukta på Vestbase offisielt åpnet. Her satses den virkelig tungt, med tilsammen rundt 60 mål nytt baseareal fordelt på utfyllinger og to kaier. Her finnes nå ro-ro kaier og nytt bulkanlegg samt ikke minst et nytt konsept for ankerhåndtering i siloer i kailegemet. Tidligere ble store mengder kjetting plassert på sjøbunnen utenfor Vestbase.
dvv 2
60 mål nytt baseareal har det blitt av steinmasser kjørt fra utsprengningen av Handelspark-tomta ved Flyplassen.
dvv 1
Hele 60.000 turer med slike steintransportere er foretatt over flere år. Her fra sommeren 2009 da arbeidet pågikk for fullt.
dvv 3
Fra utbyggingen av området og kaiene. Kranskipet "Uglen" måtte til for å løfte på plass betongsiloene for kjetting. ( Foto: Vestbase)
dvv 4
Det var mange innbudte gjester i forbindelse med åpningen. basesjef Alf Dahl holdt en kort orientering om prosjektet før det ble bespisning. Ved 18 tiden skulle åpningen foregå på kaia med ordfører i spissen som skulle kappe en kjetting i stedet for den sedvanlige snora/ båndet alt ettersom.
dvv 6
Mens seremonien foregikk, var det fullt kjør på området. Her "BBC Germany" som losset utstyr ved Vikanholmen.