Det gamle Klinge Matsenter, nå Bunnpris på St. Hanshaugen er nå under riving. Bygningen her er fra rundt 1967.
kling 1
Her er rivingen i gang. Det var også ønskelig å rive huset ved siden av der Bens Pizza ligger for å bruke tomta til parkering. men bygningsmyndigheter har avslått dette.  (Foto: Kjell Andersen)