Det foregår et pilotprosjekt hva husbygging angår på Draget på Dale. Strenge krav til fuktighet under oppførelsen gjør at huset bygges på tomta inne i en stor hall. Dette er framtidens hus hva energisparing angår. Bygget  har helt andre isolasjonsdimensjoner og energispareteknikker enn hva som er kjent fra før, og det trykktestes for å se at alt er tett. Blandt annet skal alt avløp av varmtvann sendes inn i en varmeveksler for å utnyttes.
husb 1
Inne i denne hallen bygges huset på Draget på Dale. Det er bygd slike før, men det er det første i Møre og Romsdal som er under oppføring. Huset blir stående ett års tid som demo-hus på fremtidens husbyggeforskrifter. For de kommer.
husb 2
Her en dør som er byttet ut med en spesiell anordning i forbindelse med trykktesting. Måleapparater blir brukt for å se om noe lekker ut.
husb 3
Ytterveggene er tilsammen 37 cm tykke, der det i midten er 10 cm hardt skum som ikke gir varmetap sier Jørgen Schnell. Innfelt 3 lags spesialglass i vinduene i denne boligen. Også den svært isolerte sokkelen til huset er laget på fabrikk og kommer ferdig kappet og kan settes rett på grunnmuren.
husb 4
Det er Fosna Bygg som setter opp denne demonstrasjonsboligen for KBBL, der også andre interessenter er inne i bildet. Byggeforskriftene skulle endres i 2020 slik at alle nybygg blir som dettet energisparende huset, men nå kan det skje rundt 2015 sier daglig leder Bjørnar Haugen i Fosna Bygg ( t.h.)  Bygningsarbeider  Jørgen Schnell til venstre.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her