Her et utsiktbilde fra Siktepunket uti Myra der ny bolig er kommet på plass. Resten av dette boligområdet på det gamle Skytterlaget kom opp rundt 1971.
haus st
I forgrunnen det huset som er kommet opp i den senere tid.