Vi etterlyste om noen kjente disse husene for en tid siden. Nå er det kommet svar. Rune Kvalvaag skriver at han er sikker på at det er i Vallersund i Bjugn i Sør-Trøndelag da familen har hytte like ved. Huset er forandret, og det lille huset bak er revet. Det kommer også flere meldinger om huset fra Trøndelag ,både fra Odd Einar Drilsvik, Olaug Bach og Hanna Schmeding som har fått tilsendt artikkelen om de ukjente gamle boligene.
hvor
Vallersund i Bjugn og ikke Nordmøre. Bildet er cirka fra 1920, og huset var da postkontor i Vallersund. Huset bak er revet, og nytt er kommet opp skriver Rune Kvalvaag.  Det er også grodd til rundt husene her. I dag er det jan Sunde fra Råholt som eier huset her. Mange trodde dette var i Brunsvika i Kristiansund. Det ligner faktisk på de gamle fiskevær-husene i Storskarven. Fra Bernt Jørgen Stranden kom 26.juni : 

Vi mener det er boligeiendommen "Seheim" gnr 85 bnr 7 i Bjugn i Sør-Trøndelag, beliggende på sydsiden av det vakre Vallersundet med Valsøya på yttersida, skjermende mot Frohavet.

"Seheim" ble etablert 10.09.1888 og eies av Jan Gunnar Sunde, Anton Nilsens veg 25, 2070 Råholt iflg matrikkelen. Takk til alle som løste saken her.