Maersk Oil Norway AS valgte ASCO - Kristiansund Base AS som baseleverandør(pressemelding)

 

I tett konkurranse med andre tilbydere, falt valget på ASCO Norge AS. Maersk Oil Norway tildelte nylig ASCO Norge AS en treårs kontrakt på leveranser av basetjenester for sine borekampanjer og lagring av materiell.
mongst
Kristiansund Base utbyggingsplaner på Averøya.

For Kristiansund Base som er eid av ASCO Norge AS og Mongstadbase betyr dette økt aktivitet på baseanlegget på Hestvikholmene i innseilingen til Kristiansund. Det er store forventninger til å få tilført basen aktivitet i den kommende kontraktsperioden på tre år. For lokale aktører på Averøy vil dette også sikre fremtidige leveranser for de kommende letebrønner som skal opereres ut fra anlegget.

 

Første borerigg som skal forsynes under denne kontrakten er Transocean Barents på lisens 6506/6-2 Albert i Norskehavet. For Kristiansund Base som siden oppstarten i 2009 har levert basetjenester for flere borekonsortium betyr denne tildelingen økt aktivitet og behov for ytterligere investeringer i baseanlegget. Kristiansund Base har den siste tiden levert basetjenester for Maersk Oil Norge, RWE-DEA og har nå startet base og logistikk tjenester til den pågående operasjonen med West Alpha for Centrica.

 

Kristiansund Base har i løpet av de siste årene utvidet baseanlegget og maskinparken slik at det i dag fremstår som en fullverdig forsyningsbase både for boreoperasjoner og annen prosjektaktivitet.
vestm 1
Fortsatt stor satsing på basetjenester fra Kristiansundområdet.

 

For basens ledelse og ansatte er dette er gledens dag og basen kan med denne tildelingen opprettholde den stabile leveransen for boreaktiviteter fra anlegget i innseilingen til Kristiansund. Kristiansund Base har allerede levert forsyningstjenester i forbindelse med operasjoner for Songa Delta-/ og West Alpha konsortiene.

 

Maersk Oil har sterk fokus på helse, miljø og sikkerhet. ASCO og Kristiansund Base har som en leverandør innen oljeindustrien dette som sitt viktigste fokusområde, og vil sørge for en sikker og effektiv operasjon for alle involverte parter. Basen har operert uten skader siden oppstarten i juli 2009.

 

Det er et godt samarbeid med basens eiere og medarbeidere som har sikret dette oppdraget og hele organisasjonen er beredt til å bevise at Maersk Oil nok en gang har gjort et godt basevalg for fremtidige operasjoner i regionen.

 

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her