Kirkemarsjen over den gamle ferdaveien fra Øver-Bådalen -Kverneseidet til Kvernes ble velykket. Stort oppmøte var det også. Fra Batnfjorden kom et båtlag roende utover slik de gjorde i gamle dager da Kvernes kirkesogn gikk helt opp til Åndal-setra i Batnfjorden.
amk 1
Johnny Lyngstad (t.h) fortalte  de rundt 110 krikestideltagerne forskjellige historier fra den tiden man måtte møte opp i kirken. Det hele foregikk i svært flott nordmørsk terreng. Mekknøken i bakgrunnen.
amk 2
Rasting på toppen av den 4,2 km lange utfarten på vei mot Kvernes.
amk 3
Ole Jørgen Gården (t.v) og Fredrik Haga spilte for forsamlingen med allsang på toppen av løypa.
amk 4
På turen ned på nordsiden kunne man se rester av orkanherjingene i 1992.
amk 5
Siste pause før nedstigningen. Her holdt også Johnny Lyngstad en orientering fra gammel tid.
amk 6
Herfra var det flott utsikt til kirkene på¨Kvernes. Den eldste er fra 1300 tallet, mens den nye er bygd rundt 1890.  Stedet var startegisk den tid alt kommunikasjon gikk med båt, mye senere hest og vogn. Kirken hadde stor makt, og det ble betalt skatt (tiende) for å livnære presten i soknet.
amk 9
Nede ved innkomsten på Kvernes gamle bygdemuseum var der ankommet soldater fra 2.det Trondhjemske Infanteriregiment fra 1808. Her ble det bespisning og kraftige salutter . ( Foto: Eva Cathrin Ostnes)
amk 8
Ordfører i Averøy Ann Kristin Sørvik flankert av to kjekke infanterister. T.v Oddgeir Løvold og Paul Einar Sæther.
amk 7
Båtlaget som kom med færing fra Batnfjorden fikk overlevert et auskar fra ordfører Ann Kristin Sørvik (helt t. høyre). NRK TV var tilstede og får fortalt hvordan man auser en robåt på Nordmøre (?) av Øyvind Silseth fra Gjemnes.
amk 11
Etter kirkestimarsjen samlet alle seg i Kvernes gamle stavkirke for en pilgrimsgudsjeneste. Her Ottar Fedøy med frue fra Kristiansund som også var med over fjellet.
amk org
Organisten Chris Clifton fikk det gamle trøorgelet til å klinge fantastisk.
amg foet
Fin musikk for obo, blokkfløyte og akkompagnement av tangentinstrument. Fv. Astrid Aubert,Ebba Ringmar, og Chris Clifton som spilte verker av Vivaldi.
amk 10
På tampen et bilde der en liten pike snakker med en av 1808 soldatene ved inngangen til den gamle stavkirken på Kvernes.