Hvis det er noen trøst så er det samlet mere måser på ett sted enn i Vanndamman. Her ute ved fiskebruene er det trolig sildeyngel som samler voldsomme mengder fiskemåser, men også stormåse og svartbak innimellom.
maastr 2
Det er helt vilt i sundene her hvor strømmen samler noe som trolig er små sildelarver/yngel.
maas tr 3
Svaler er også kommet hit nå, men det er heller lite insekter å fange i nordøstbrisen. Terna har ikke vist seg her på Atlanterhavsveien ennå. Vanligvis er den her rundt 17.mai.