I minst 30 år har det vært press på Vedirektoratet om at det som i andre land må kunne gå an å bygge sitt eget kjøretøy. Nå har myndighetene gjort kuvending; det må da kanskje gå an. Bilene må inn til godkjennelse allikevel. Til nå har det bare vært lov å bygge om fabrikkerte biler innen rimelighetens grenser. Neste år skal skal reglene innføres ifølge samferdselsminister Meltvedt Kleppa.
egb
Fra neste år er hjemmebyggerne blitt hørt. Da skal det være lov å bygge sin egen bil. Spørsmålet blir om engangsavgiften vil bli på samme vis som fabrikkproduserte biler. Da kan det bli flere hundre tusen å betale. At man ender der, høres norsk ut.